System Combo 2.6 to już kolejna generacja rozwiązania do zarządzania flotą samochodową znanego na rynku od ponad 10 lat. Pozwala definiować parametry związane z lokalizacją pojazdu, kontrolować jego prędkość, przy jednoczesnej identyfikacji kierowców oraz trybu użytkowania pojazdu. Użytkownik ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz do danych historycznych. Dostęp do tych danych pozwala na: weryfikację wyników finansowych działu transportu, optymalne wykorzystanie pojazdów a także na efektywne planowanie i kontrolę czasu pracy kierowców. Co najmniej raz na minutę z pojazdu przesyłany zostaje pakiet danych definiowany przez jednostkę zarządzającą.

Odpowiednia konfiguracja systemu pozwala na szybką identyfikację odstępstw od określonych założeń, a w konsekwencji sukcesywną eliminację faktów uznanych za niepożądane. Dostęp do danych i analiza informacji dotyczących sposobu użytkowania pojazdów pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacji na tyle skutecznie, że nakłady na zakup i montaż zwracają się średnio po trzech miesiącach od momentu wdrożenia systemu. Odpowiednia konfiguracja oprogramowania pozwala w przypadku wystąpienia zdefiniowanych odstępstw na natychmiastowe przesyłanie alarmu SMS na uprzednio wybrane numery telefonów komórkowych.System Combo posiada również funkcję antykradzieżową potwierdzoną certyfikatem OCENY SKUTECZNOŚCI ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄ POJAZDU SAMOCHODOWEGO.

Dla użytkowników systemu Combo 2.6 jako opcja dostępna jest funkcja Bezpieczeństwa ISR (wymagana jest instalacja czujnika wypadku). System automatycznie wysyła alarm o zaistniałym wypadku, podając przy tym lokalizację pojazdu. Dzięki temu Centrum Monitoringu Keratronik Safety w razie potrzeby natychmiast wzywa na miejsce wypadku służby ratownictwa drogowego. Alarm o zaistniałym wypadku jest wysyłany w następujących przypadkach:
  • silne zderzenie pojazdu,
  • dachowanie pojazdu,
  • osunięcie się pojazdu do rowu.


Schemat działania:

Podstawowe działanie systemu Funkcjonowanie usługi bezpieczeństwa ISR i antrykradzieżowej
Ochrona - to usługa oparta na wprowadzonym przez Keratronik urządzeniu Combo instalowanym w samochodach klientów. Usługa ta obejmuje 24 godz./dobę monitoring sygnałów alarmowych z pojazdu, powiadamianie osób wskazanych o wystąpieniu sygnału alarmowego wraz z podaniem informacji o lokalizacji/pozycji wystąpienia danego alarmu.

Sygnały alarmowe odbierane w Centrum Monitorowania mogą dotyczyć naruszenia którejkolwiek z linii alarmowych typu napad lub włamanie. Sygnał napadu uaktywniany jest przez kierowcę przy użyciu przycisku ukrytego w samochodzie. W przypadku próby nieautoryzowanego otwarcia pojazdu sygnał włamania wysyłany jest automatycznie wraz z pozycją pojazdu przez urządzenie do Centrum Monitorowania. Umożliwia to operatorom Centrum Monitorowania podjęcie natychmiastowej reakcji.

Każdy sygnał alarmowy jest weryfikowany przez operatorów Centrum Monitorowania z użytkownikiem pojazdu celem wyeliminowania fałszywych alarmów. Wszelkie działania podejmowane przez operatorów Centrum Monitorowania są zgodne z przyjętymi przez Keratronik Safety procedurami. W przypadku konieczności operatorzy niezwłocznie powiadamiają również Policję.

Korzyści:
  • Ochrona pojazdu 24 godz./dobę
  • Dokładna weryfikacja każdego sygnału alarmowego
  • Powiadomienie osób wskazanych o sygnałach alarmowych
  • Powiadomienie Policji w przypadku stwierdzenia sygnału alarmowego


Źródło: www.keratronik.pl