wejście do historii
definiowanie raportów
przykładowe inf. o obiekcie
przykład historii - 1 dzień
przykład historii - miesiąc
przykładowy raport
raport dystans
raport tankowan
raport zbiorczy
strona główna aplikacji